Eşsiz plajları ile..

Altınkum Plajı, 3. Koy, Yeşilkent Plajı...

Sakin denizimizde...

Gün batımında muhteşem manzaralar...

Tarihle iç içe...

Apollon Tapınağı, Medusa, Miletos...

D-Marin Didim...

Teknenizlede otelimize ulaşabilirsiniz...

Didim Tarihi


DIDYMA, Anadolu kıyılarına Heilen göçleri öncesi çağdan kalma bir addır
Sözcüğün (Phrygia, Lydia, Mysia dilleriyIe hısımlığı olan ve onlar gibi daha eski Anadolu dillerinden, özellikle Hitit dilinden ve bu yolla, en eski Anadolu dilleri olan Hatti ve Luwi dillerinden etkilenmiş bulunan) Leleg-Karia diIinden gelmiş olması gerekir.

Didyma adının kökenini başlangıçta anlatılmıştı. Anadolu toplumlarının dilinden gelme, ''ma'' bitişli başka tarihsel kent adlarına da rastlanır: Karia'daki Idyma, Loryma, Lykia'daki Sydma vb. gibi... Ancak, Didyma adının eski Hellen dilindeki didymoi (ikizler) sözcüğüne çok benzemesi, bu adın Apollon ileArtemis'i anlatmakta olduğu zannına yol açmıştır. Bu yüzden, bazı ilkçağ yazarlarında Didyma yerine didymoi dendiğini görüyoruz.

Didyma'ya günümüzde Akköy-Altınkum asfalt yolundan gidilir. Bu yer, Miletos kalıntılarının 19, Akköy'ün 14 km. güneyindedir.

Didyma, bir kent değil, Klaros gibi yalnızca bir tapınak yeri idi; Miletos topraklarındaydı ve tapınak rahibi, bu kentin önemli bir kamu görevlisi sayılıyordu. Söz konusu yerin, daha Hellen göçleri öncesinde yöre halkınca kutsal diye bilindiğini Pausanias söylüyor.Demek ki Hellenler Anadolu nun nice yerinden olduğu gibi burada da yerlilerin tapkısını kendi inançları ile karıştırıp bağdaştırarak benimsememiştir. Didyma Apollon Tapınağının kahinatları ise şimdi akyeni köy ün olduğu yerdeki ASSESON kutsal kampüsünde yetiştirilmiştir .Didyma da bulunmuş en eski yazılar MÖ.500 dolaylarından kalma dır. O sırada belkide çok eskiden beri tapınak rahipliği görevini Brankhidai adlı bir aile yürütüyordu; hatta bu yüzden Didiyma yerine Brankhidai denildiğide oluyordu. Bu dönemdeki tapınağın mimari biçimi üzerine hemen hemen hiçbir şey bilinmiyor .
Önceden tapınağa karadan yol yoktu. Miletoslular bile denizden ,tapınak yakınında ki Panormos Limanı denen koya çıkıyor ve oradan tapınağa yürüyorlardı.
Panormos limanın dan tapınağa giden yola Kutsal Yol denmekteydi ve bunun iki yanında akraik çağ yapıtlarına özgü bir biçimde kaskatı bir duruşta canlandırılmış işçilik oldukça özenli fakat stil farklı aslan sfenks rahip heykelleri sıralanmıştı .Bu heykellerin çoğu 1858 yılına kadar yerli yerinde idi. O yıl Sir Charles Newton tarafından Osmanlı Hükümetinin izni ile alınıp İngiltere ye gönderilmişlerdir ve şimdi ne yazık ki Brıtısh Museum da dırlar.

Herodos a göre Bronkhos oğullarının tapınağını ayaklanan Lonailıları cezalandırmak isteyen İranlılar yaktı, tapınak içinde bulunan Apollan Tapkı heykeli Ekbatana kentine götürüldü, Brankhosooğulları da İran içine sürüldüler veya kendi istekleri ile gittiler.

Yüzyıllar sonra,İskender in komutanlarından ve ardalarından Seleukos ;Apollon tapkı heykelini Didyma ya geri göndertti ve şimdi kalıntıları görülen yeni tapınağı yaptırmaya başladı .Bu sırada ilk yapılan asıl tapınağın üstü açık olduğu için tapkı heykelinin konduğu küçük iç tapınaktır .Çatısı bulunmayan asıl tapınağın görkemli dış duvarlarının ve çevre sutunlarının yapımı yüzyıllarca sürmüştür .Yapım işleri henüz tümü ile bitmiş değilken,örneğin sütunlardan bir çoğuna henüz yiv yapılmamışken hıristiyanlığın yayılması üzerine son işler tamamlanmamış tapınak öylece yarım bırakılmıştır .

Gerçekten MÖ 395 yılında Roma Devletinin hıristiyan imparatoru Theodosius un bir buyruğu ile her çeşit fal bakıcılığı,kahinlik vb.işlerle boş umutlara destek olmayı yasaklıyor ve yasağı çiğneyenleri en ağır cezaların bekleyeceğini belirtiyordu.Artık tanrısal esinle konuşan bilicilerin ağzından geleceği öğrenmek amacıyla Apollon tapınaklarına gidenler,orada hiç kimseyi bulamayacaklardır.

Bugün ,antik Helen-Roma dünyasının bilinen en büyük tapınaklardan biri olan DidymaApollon tapınağı yaklaşık günümüzden 2300 yıl önce yapılmaya başlanmıştır.

Gezginlerin bağzıları tatillerini yakınlarınddakiAltınkum plajında Kuzey Akdeniz'in Ege sularında serinleyerek bazılarıda İonia bölgesinin Priene ,Milet,Heraklia veya İasos gibi antik kentlerini dolaşarak geçirirler.

Tapınağın yapılması yüzyıllarca sürmüş olup tarihçesi uzundur.Aynı zamanda birkaç yüzyılın politik ve dini ilişkilerini yansıtır .Bütünü ile yıkılmadan üç sütunun ayakta kalmış olması bakımından birçok antik anıttan farklıdır .Korunagelen tapınak burada yapılan ilk tapınak değildir .Avlusunda bulunan bir kaynak daha MÖ.700 yıllarında çitle çevrilmişti .MÖ 600 yılın ortalarında ise ,Didyma da ilk büyük proje olarak aralarında Ephesos ve Samos tapınaklarının da bulunduğu İon düzenli arkaik görkemli tapınakların yapılmasına başlanmıştır. Bu tapınak Pers egemenliğinden ve tahribatından kısa bir süre sonra yaklaşık MÖ 330 yıllarında ikinci kez yapılmıştır. Kehanette bulunulan ve yaklaşık 150 yıl kadar kuru kalan kaynağı Büyük İskender in yeniden canlandırılmış olduğu söylenmektedir. Yeni yapı 120-60 metre ölçüsüyle, dönemin en büyük yapısıydı.

Didyma kazısı başkanı Prof.Dr Klaus TUCHELT 2001 yılında ölmüştür. Prof.Dr Andreas FURTWANGLER başkanlığında kazı devam etmektedir.
DİDİM TARİHİ DIDYMA, Anadolu kıyılarına Heilen göçleri öncesi çağdan kalma bir addır.

 

FİYATLARIMIZ REZERVASYON